Skip to main content

Ward Councillors

List of Ward Councillors

Sr. No. Name of Ward Councillors Contact No. Ward No.
1 Mrs. Chhatiya Devi 8877806915 1
2 Mrs. Madhu Chaurasiya 9334004058 2
3 Mrs. Prabha Devi 9304992501 3
4 Mrs. Panpati Devi 9470465846 , 8210309902 4
5 Mrs. Dipa Rani Khan 9304246214 5
6 Mrs. Dhanraj Devi 9334115055 6
7 Mr. Jay Prakash Sahani 9472311599 7
8 Mrs. Rita Rani 9431456910 8
9 Mr. Abhishek Kumar 9386661781 9
10 Mrs. Gita Devi 9308022233 10
11 Mr. Ravi Prakash 7856930591 11
12 Mrs. Savita Sinha 9709375223 12
13 Mr. Jit Kumar 7488016790 13
14 Mrs. Sweta Ray 9472087131 14
15 Mrs. Urmila Singh 7352104440 15
16 Mr. Jay Prakash Singh 9334481054 16
17 Mrs. Mira Kumari 9308008690, 9304895471 17
18 Mr. Ranjan Kumar 9334226768 18
19 Mr. Sharda Devi 9973889816 19
20 Vacant 9304399336 20
21 Mrs. Pinki Kumari 9771782700 21
22 Mrs. Anita Devi 8102851990, 9905092604 22
23 Mr. Dinesh Kumar 9608605725 22A
24 Mrs. Suchitra Singh 7488135195 22B
25 Mrs. Rajni Devi, Deputy Mayor 7677123555 22C
26 Mrs. Prabha Devi 9234716675 23
27 Mrs. Gyanvati Devi 9304321933 24
28 Mr. Rajnikant 8102033337 25
29 Mrs. Nita Ray 9386896366 26
30 Mrs. Rani Kumari 7250536957 27
31 Mr. Vinay Kumar 9431018692 28
32 Mrs. Archana Ray 7488662712 29
33 Mrs. Kaveri Singh 8789843507 30
34 Mrs. Rani Sinha 9934024252 31
35 Mrs. Pinki Yadav 9304789320 32
36 Mrs. Shila Devi 9525646291 33
37 Mr. Kumar Sanjit 9431034551 34
38 Mr. Raj Kumar Gupta 9434287447 35
39 Mr. Deepak Kumar 7634096144 36
40 Mr. Sanjeev Aanand 9934363100 37
41 Mr. Asshish Kumar Sinha 9334363100 38
42 Mrs. Bharti Devi 9334184928 39
43 Mr. Asfar Ahamad 9473038786 40
44 Mrs. Kanchan Devi 9939652018 41
45 Mr. Kailash Pd Yadav 9334149795 42
46 Mrs. Parmila Verma 7488076377 43
47 Mrs. Mala Sinha 9471616205 44
48 Mrs. Parbha Devi 9162839071 45
49 Mrs. Poonam Sharma 9308039294 46
50 Mr. Satish Kumar 7992248289, 9304190503 47
51 Mr. Indaradip Kr. Chandarvanshi 9334188015 48
52 Mrs. Sima Verma 9304240740 49
53 Mrs. Aarzoo 7970939370 50
54 Mr. Binod Kumar 7070976900 51
55 Mrs. Mahajarbi 9835455293 52
56 Mrs. Kiran Mehta 9334331204, 7762061111 53
57 Mr. Arun Sharma 9835053185 54
58 Mr. Kanchan Kumar 9470888001 55
59 Mrs. Kismati Devi 8825147838 56
60 Mrs. Smita Rani 9334779009 57
61 Mrs. Sita Sahu, Mayor 8789743708 58
62 Mrs. Nilam Kumari 9304235358 59
63 Mrs. Shobha Devi 9334066668, 9431015710 60
64 Mrs. Usha Devi 9334112533, 9334386212 61
65 Mrs. Tara Devi 9504403843, 7070718969 62
66 Mr. Aanand Mohan Kumar 9430763953 63
67 Mrs. Avada Kuraishi 7677698297 64
68 Mrs. Taruna Ray 9334483040 65
69 Mrs. Kanti Devi 7717705543, 9304870387 66
70 Mr. Manoj Kumar 9162524799 67
71 Mrs. Sunita Devi 9334186674 68
72 Mr. Vikash Kumar 9431037574, 9955222111 69
73 Mr. Vinod Kumar 9709077111 70
74 Mrs. Renu Devi 9431063195 71
75 Mrs. Mira Devi 7091145504 72